הדרכת רחצה והלבשה – לחץ על הקישור

רחצה והלבשה

הדרכת טיפול בפה לחץ על קישור

במידה והצפייה היא בסלולרי מומלץ לסובב את הטלפון על מנת לראות הדרכה זו

טיפול בפה