מערכת התנועה

שינויים נורמטיביים ואיפיוניים של המערכת בגיל הזקנה

מניעת נפילות

ניידות ומעברים: יציבה, ישיבה, שכיבה, עמידה, הושבה וכו