תזונה

פירמידת המזון

  • אפיונים תזונתיים בגיל הזיקנה.
  • גורמים משפיעים על התזונה בגיל הזיקנה.
  • תפקיד בשמירה נכונה על תזונה בגיל הזיקנה.